Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1064(1)-1064(23) k.p.c. - OpenLEX

Damasiewicz Agnieszka, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1064(1)-1064(23) k.p.c.

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2005
Stan prawny: 1 maja 2005 r.
Autor komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1064(1)-1064(23) k.p.c.

Autor fragmentu:
Art. 1064(1)

Art. 1064(1).

Definicja przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnego. Definicja "przedsiębiorstwa", mająca walor definicji uniwersalnej na potrzeby prawa cywilnego, jest zawarta w art. 551 k.c. Definicja "gospodarstwa rolnego", również mająca charakter definicji uniwersalnej na potrzeby prawa cywilnego, jest zawarta w art. 553 k.c. Z definicji tych należy korzystać przy stosowaniu przepisów art. 10641-106423 k.p.c.

Egzekucja przez zarząd przymusowy a egzekucja z dochodów przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Możliwość egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem dłużnika istniała w prawie polskim już wcześniej (por. dotychczasowe art. 1062 k.p.c.), jednak obecnie przepisy tego rodzaju egzekucji zostały znowelizowane, głównie w ten sposób, że wiele kwestii, które nie były uregulowane, doczekało się szczegółowej regulacji. Ponadto powstała możliwość prowadzenia egzekucji przez zarząd przymusowy nad gospodarstwem rolnym.

Dotychczasowa regulacja egzekucji przez zarząd...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX