Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. V - OpenLEX

Wróbel Włodzimierz (red.), Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. V

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 1 września 2021 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. V

Autorzy fragmentu:
Art. 278art(278)

Uwagi wprowadzające

1.

Przestępstwo kradzieży zostało w Kodeksie karnym z 1997 r. nieco inaczej opisane niż jego odpowiednik w art. 203 k.k. z 1969 r. W związku z odstąpieniem od zasady szczególnej regulacji związanej z ochroną mienia społecznego przestępstwo kradzieży z art. 278 obejmuje znacznie szerszy niż jego poprzednik przedmiotowy zakres ochrony. Obok zamachów skierowanych przeciwko rzeczom indywidualnym (cudzym) kryminalizuje także zamachy skierowane przeciwko wszelkim rzeczom społecznym. Stąd też obejmuje ono swoim zakresem zachowania opisane w Kodeksie karnym z 1969 r., w art. 199–202, w części, w jakiej te typy przestępne kryminalizowały zagarnięcie mienia społecznego poprzez kradzież (por. art. 120 § 8 k.k. z 1969 r.). Wprowadzone w tym zakresie przez Kodeks karny z 1997 r. modyfikacje dobrze przyjęły się w praktyce stosowania prawa. Podkreślić należy, że konstrukcja przestępstwa kradzieży nie wywołuje poważniejszych kontrowersji i trudności w praktyce stosowania prawa.

2.

Uzasadnione...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX