Wróbel Włodzimierz (red.), Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a

Komentarze
Opublikowano: WKP 2017
Stan prawny: 30 września 2017 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a

Autorzy fragmentu:
Art. 117art(117)

Uwagi wprowadzające

1.

Jednym z przestępstw przeciwko pokojowi jest wszczynanie lub prowadzenie wojny napastniczej (art. 117 § 1) oraz publiczne nawoływanie do wszczęcia wojny napastniczej (art. 117 § 3). W art. 126c wprowadza się jednocześnie odrębny typ penalizujący przygotowanie do „przestępstwa określonego w art. 117” (a nie – jak to wcześniej wynikało z art. 117 § 2 – do przestępstwa określonego w art. 117 § 1), który podlega obecnie karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat. Takie ukształtowanie przywołanego przepisu, stanowiące konsekwencję wejścia w życie art. 32 ustawy z 10.06.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. poz. 904), może jednak prowadzić do paradoksalnych wręcz wniosków, że przygotowanie do popełnienia przestępstwa nawoływania do wywołania wojny napastniczej będzie stanowiło zbrodnię, podczas gdy już za usiłowanie czy dokonanie tego przestępstwa (art. 117 § 3) sprawca w dalszym ciągu będzie ponosił odpowiedzialność karną w wymiarze od 3 miesięcy do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX