Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 grudnia 2018 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki (art. 922-1087)

Autor fragmentu:
Art. 922art(922)

I.Uwagi ogólne. Pojęcie spadku

1.

Przepisy kodeksu cywilnego nie definiują samego pojęcia spadku, ograniczając się w treści art. 922 k.c. do wskazania kategorii praw i obowiązków zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi czwartej k.c. Potrzeba zdefiniowania pojęcia spadku (składu spadku) nie ma wyłącznie charakteru teoretycznego, bowiem prawidłowe określenie składu spadku ma dalsze konsekwencje, w szczególności:

1)

decyduje o tym, jaki jest przedmiotowy zakres roszczeń o ochronę dziedziczenia (art. 1029 § 1 k.c.);

2)

decyduje o przedmiocie umowy o zbycie spadku (art. 1053–1054 k.c.);

3)

od ustalenia składu i wartości aktywów spadku zależy określenie granicy odpowiedzialności spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1031 § 2 k.c.);

4)

czysta wartość spadku stanowi zasadniczą podstawę do obliczania zachowku (art. 991 i n. k.c.);

5)

czysta wartość spadku wyznacza też granicę odpowiedzialności spadkobiercy z tytułu zapisów i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację