Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 15 września 2018 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczególna (art. 765–921(16))

Autor fragmentu:
Art. 765art(765)

I.Uwagi ogólne

1.

Umowa komisu należy do grupy umów o świadczenie usług w zakresie pośrednictwa, dzięki której osoba bezpośrednio zainteresowana w dokonaniu transakcji (komitent) może pozostać nieujawniona kontrahentowi nabywającemu lub zbywającemu daną rzecz (zastępstwo pośrednie ). Komisant działa tu jako pośrednik w swoim imieniu , ale na rachunek komitenta . Konstrukcja zastępstwa pośredniego zakłada zatem, że stroną danej czynności prawnej, a więc także podmiotem praw oraz obowiązków z niej wynikających, jest komisant, z tym że komitentowi – jako rzeczywistemu beneficjentowi – przysługuje roszczenie o przeniesienie na niego wszelkich uprawnień, które na skutek dokonania wskazanej czynności z kontrahentem komisant uzyskał; jest on także zobowiązany do zwolnienia tego ostatniego z zaciągniętych przez niego zobowiązań . W związku z wykorzystanym w ramach komisu mechanizmem nie dochodzi do nawiązania bezpośredniego stosunku prawnego pomiędzy komitentem jako osobą zainteresowaną w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację