Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534) - OpenLEX

Fras Mariusz (red.), Habdas Magdalena (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534)

Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 1 marca 2018 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534)

Autor fragmentu:
Art. 353art(353)

I.Uwagi wprowadzające

1.

Przepis art. 353 rozpoczyna księgę trzecią k.c., obejmującą prawo zobowiązań, czyli regulującą stosunki cywilnoprawne (o charakterze względnym i majątkowym) . Z miejsca należy jednak wyjaśnić, że prawo zobowiązań nie jest materią – w zakresie celu i funkcji regulacji – jednolitą. Część unormowań, o funkcji regulującej, dotyczy obrotu pieniędzmi, dobrami i usługami, zaś część unormowań, o funkcji ochronnej, dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej (zarówno kontraktowej, jak i deliktowej) oraz bezpodstawnego wzbogacenia. Jako kryterium wyróżnienia prawa zobowiązań w całokształcie prawa cywilnego materialnego wskazuje się strukturę stosunków prawnych, kreowanych przez normy prawa zobowiązań .

2.

Przepis art. 353 k.c. w swoim obecnym kształcie obowiązuje niezmiennie od daty wejścia w życie kodeksu cywilnego, czyli od 1.01.1965 r. Warto przypomnieć, że w kodeksie zobowiązań swoistym odpowiednikiem art. 353k.c. był art. 2, który stanowił: „§ 1. Istota zobowiązania polega na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?