Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 10 marca 2016 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, wyd. II

Autorzy fragmentu:

Przedmowa

Współczesne prawo - nadmiernie rozbudowane, skomplikowane, dalekie od doskonałości, osadzone w licznych, stale zmieniających się kontekstach - nie istnieje i nie funkcjonuje bez komentarzy. Ich rola wzrasta; stają się nieodłącznym towarzyszem tekstu normatywnego, pozwalającym na jego zrozumienie i objaśnienie. Dotyczy to także aktów prawa prywatnego, w tym jego ostoi - kodeksu cywilnego, ustawy, która choć obowiązuje już ponad 50 lat i ma ogromne zaplecze dogmatyczne oraz doktrynalne, jest wciąż nowelizowana, nabiera nowych odniesień i wymaga nieustannej dynamicznej interpretacji.

Komentarza potrzebują wszyscy, zarówno prawnicy - wybitni specjaliści i znawcy przedmiotu oraz zawodowcy, uprawiający szeroką praktykę prawniczą w różnych dziedzinach, jak i amatorzy - osoby stykające się z prawem od czasu do czasu, oczekujące wytłumaczenia kwestii interesujących ich w związku z doraźną potrzebą życiową lub zawodową. Komentarz musi więc przede wszystkim być przewodnikiem po tekście, objaśniać poszczególne przepisy i normowane nimi instytucje prawne, wskazywać źródła, rozwijać poszczególne wątki i umożliwiać ich kojarzenie, a także dostarczać wiedzy uzupełniającej, oferowanej przez doktrynę oraz orzecznictwo. Najczęściej jednak użytkownicy komentarza poszukują rozwiązania konkretnego problemu, na który natrafili w praktyce; chcą uzyskać jego jurydyczny opis, zrozumieć wszystkie jego aspekty, a następnie otrzymać rozwiązanie. Komentarz powinien więc przede wszystkim być zbiorem recept prawniczych, fachowo diagnozujących i syntetyzujących problem, a następnie podpowiadać, jak go rozwiązać.

W polskiej tradycji piśmienniczej utrwalił się wzorzec komentarza, który w sposób harmonijny łączy głęboką wiedzę prawniczą z doświadczeniami praktyki; stroni od zbyt obszernych, a przez to - z punktu widzenia przydatności komentarza i oczekiwań Czytelnika - jałowych analiz doktrynalnych, systemowych i prawnoporównawczych, koncentruje się natomiast na rzeczowych wskazówkach praktycznych, podbudowanych dogmatycznie i wspieranych przykładami czerpanymi z judykatury Sądu Najwyższego i, niekiedy, innych sądów.

Autorzy komentarza zatem powinni legitymować się dużym doświadczeniem, ugruntowanym szeroką praktyką uprawianą na najwyższym poziomie zawodowym, wspieranym bogatą wiedzą prawniczą, pomnażaną w pracy naukowej oraz udziałem w piśmiennictwie. Muszą na co dzień mierzyć się z nowymi, najtrudniejszymi problemami, umieć je dostrzegać i rozwiązywać; tylko wtedy są w stanie spełnić najbardziej wymagające oczekiwania Czytelników. Pisząc komentarze, autorzy powinni uczyć prawa i jego stosowania, a nie - przez ich pisanie - uczyć samych siebie. A tak niestety coraz częściej się dzieje.

Wszystkie te cechy komentarza idealnego, podmiotowe i przedmiotowe - choć oczywiście zawsze jest coś do udoskonalenia - spełnia wydany w serii "Duże komentarze" Komentarz do kodeksu cywilnego wydawnictwa Wolters Kluwer. Kontynuuje on bogate tradycje komentarza wydawanego od 1995 r. przez wydawnictwo LexisNexis, mającego już kilkanaście wydań oraz ugruntowaną pozycję, cieszącego się niesłabnącym zainteresowaniem Czytelników. Jego Autorzy wywodzili się i wywodzą z grona wybitnych sędziów Sądu Najwyższego, wspieranych przez renomowanych przedstawicieli nauki i praktyki, znakomitych prawników z dużym doświadczeniem prawniczym, cieszących się powszechnym uznaniem i mających okazały dorobek naukowy i zawodowy. Część tekstów, których ich Autorzy nie mogli uwspółcześnić, została zaktualizowana przez innych, a znaczna część - napisana od nowa.

Komentarz jest adresowany do wszystkich prawników; sędziów wszystkich sądów, powszechnych i administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych, prokuratorów, referendarzy sądowych, komorników, doradców podatkowych, naukowców, przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz innych organów państwowych i samorządowych, a także do młodzieży prawniczej, aspirującej do wszystkich stanowisk w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości.

Przepisy kodeksu cywilnego to prawo szarego człowieka, czyli każdego z nas, prawo, z którym stykamy się na co dzień i które na co dzień musimy stosować, znosząc jego trudy i czerpiąc z jego dobrodziejstw, jesteśmy zatem przekonani, że Komentarz zyska także zainteresowanie wszystkich tych, którzy poszukują podstawowej wiedzy cywilistycznej albo rozwiązania swoich ważnych problemów prawnych.

Komentarz składa się z 4 tomów, odpowiadających systematyce kodeksu cywilnego. W bardzo szerokim zakresie wykorzystuje orzeczenia Sądu Najwyższego oraz opracowane do nich glosy. Zawiera obszerne wykazy piśmiennictwa, a także skorowidze alfabetyczno-rzeczowe.

Komentarz w tomie 2, Własność i inne prawa rzeczowe uwzględnia stan prawny na dzień 10 marca 2016 r.

Redaktor Jacek Gudowski

Autorzy fragmentu:

Od Autorów

Kolejna już aktualizacja i uzupełnienie komentarza dokonana i wydana zostaje 4 lata po śmierci Autora, świętej pamięci Stanisława Rudnickiego, Sędziego Sądu Najwyższego, naszego Ojca.

Komentarz, pierwotnie opracowany wyłącznie przez tego Autora, do dnia dzisiejszego nie stracił aktualności. Uzupełnienia i dodawane fragmenty komentarza powinny - a przynajmniej taki był nasz zamiar - podążać tokiem Jego myślenia prawniczego.

Pracę tę dedykujemy naszej córce, Magdalenie.

Jolanta i Grzegorz Rudniccy

Autorzy fragmentu:
Art. 126art(126), Art. 127art(127), Art. 128art(128), Art. 128art(128), Art. 130art(130), Art. 131art(131), Art. 132art(132), Art. 133art(133), Art. 134art(134), Art. 135art(135), Art. 136art(136), Art. 137art(137), Art. 138art(138), Art. 139art(139)

Zmiany przepisów o własności i innych prawach rzeczowych 32

Uchylone artykuły dotyczyły:

1)

art. 126 - definicji własności społecznej;

2)

art. 127 - powszechnego obowiązku ochrony własności społecznej, odszkodowania dla obywatela, który - chroniąc tę własność - poniósł szkodę na osobie lub mieniu;

3)

art. 128 - własności przysługującej "niepodzielnie" państwu;

4)

art. 129 - dyrektywy interpretacyjnej przepisów kodeksu uwzględniającej, że własność społeczna pozostaje "pod szczególną ochroną prawa";

5)

art. 130 - określenia przedmiotu własności indywidualnej;

6)

art. 131 - dyrektywy interpretacyjnej przepisów kodeksu uwzględniającej "opiekę", którą państwo otacza indywidualne gospodarstwa rolne "pracujących chłopów";

7)

art. 132-133- określenia przedmiotów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?