Lubasz Dominik (red.), Namysłowska Monika (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, [w:] Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz.

Komentarze
Opublikowano: WK 2015
Stan prawny: 28 kwietnia 2015 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks cywilny. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, [w:] Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz.

Autor fragmentu:
Art. 21(1)art(21(1))

1.

Artykuł 44 w 37 punktach wprowadza zmiany do kodeksu cywilnego. Obszerna nowelizacja kodeksu cywilnego jest przede wszystkim wynikiem retranspozycji dyrektywy 1999/44/WE o sprzedaży konsumenckiej, związanej z uchyleniem ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Nowelizacja kodeksu cywilnego obejmuje więc w szczególności zintegrowanie przepisów dotyczących rękojmi i gwarancji. Celem ustawy o prawach konsumentów było bowiem "uporządkowanie i zintegrowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej" . Ustawodawca wskazuje, że pierwotne przyjęcie odrębnej ustawy implementującej dyrektywę 1999/44/WE, a nie transpozycja jej przepisów do kodeksu cywilnego, było od początku traktowane jako przejściowe i może być uzasadnione koniecznością dokonania szybkiej transpozycji dyrektywy w okresie okołoakcesyjnym, co zapewnia implementacja...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX