Balwicka-Szczyrba Małgorzata (red.), Sylwestrzak Anna (red.), Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2024
Stan prawny: 1 stycznia 2024 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji

I.Zagadnienia wprowadzające

1.

Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny weszła w życie 1.01.1965 r. Kodeks jest aktem prawnym rangi ustawowej zawierający w sobie harmonijny system norm i cechujący się stabilnością . Dzieło to stanowi owoc wieloletnich dążeń mających na celu skodyfikowanie polskiego prawa cywilnego, sięgających okresu międzywojennego . Kodyfikację polskiego prawa cywilnego poprzedzały procesy unifikacyjne odnoszące się do niektórych jego działów . Kodeks cywilny z 1964 r., pomimo upływu lat, zachowuje nadal aktualność i doniosłość. Dostosowaniu unormowań kodeksowych do zmieniających się stosunków gospodarczych, społecznych czy rozwoju techniki z powodzeniem służą dokonywane na przestrzeni lat nowelizacje.

2.

Kodeks cywilny jest podstawowym aktem prawnym z zakresu prawa prywatnego , stanowiącym jego trzon. Nie zawiera on jednak wyłącznego zbioru norm cywilnoprawnych, a tym samym nie jest aktem prawnym o charakterze zupełnym. Poza Kodeksem cywilnym istnieje wiele innych ustaw...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX