Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Stan prawny: 20 grudnia 2018 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz do wybranych przepisów

Autor fragmentu:
Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Uwagi ogólne

1.

Z art. 1 wynika, że zakres działania przepisów Kodeksu cywilnego wyznaczają kumulatywnie dwa czynniki: przedmiotowy – cywilnoprawnego charakteru stosunku – i podmiotowy – istnienia stosunku prawnego między osobami fizycznymi i prawnymi. O podstawach zastosowania decyduje zatem pozytywna weryfikacja obu ww. elementów, czyli stwierdzenie, że więź istniejąca między podmiotami prawa spełnia przesłanki pozwalające zaliczyć ją do grona stosunków cywilnoprawnych.

2.

W świetle dominującej koncepcji stosunku cywilnoprawnego stanowi on jedną z podkategorii stosunków prawnych, uznawanych z kolei za kwalifikowaną postać stosunków społecznych, czyli stosunków (relacji między podmiotami) podlegających kontroli z perspektywy różnych norm społecznych, nie tylko prawnych, lecz także moralnych, obyczajowych itp. (T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003, s. 203). Stosunkami społecznymi, niebędącymi stosunkami prawnymi, są np. więzi narzeczeństwa lub przyjaźni; brak bowiem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?