Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Stan prawny: 20 grudnia 2018 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz do wybranych przepisów

Autor fragmentu:
Art. 33art(33)

Cel regulacji

1.

Komentowany przepis wyraża przyjętą w prawie polskim tzw. normatywną metodę regulacji osobowości prawnej, przesądza więc, że podmiotowość prawna to cecha normatywna nadawana osobom prawnym przez ustawodawcę. Pojęcie osoby prawnej jest węższe niż pojęcie jednostki organizacyjnej, gdyż nie wszystkim jednostkom organizacyjnym (ludzkim tworom społecznym) przepisy szczególne przyznają osobowość prawną (S. Dmowski, R. Trzaskowski [w:] Kodeks..., red. J. Gudowski, komentarz do art. 33, nt 1). Jedyną osobą prawną, która uzyskała osobowość prawną bezpośrednio na podstawie art. 33, jest Skarb Państwa. W przypadku wszystkich pozostałych przymiot ten nadawany jest przez przepisy odrębne. Chodzi przede wszystkim o ustawy, ale problematykę osób prawnych Kościoła katolickiego reguluje również umowa międzynarodowa (konkordat).

2.

Istota osoby prawnej polega na tym, że – podobnie jak osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne określone w art. 331 – jest ona podmiotem prawa (nie tylko...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację