Lampart Marta, Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2009
Stan prawny: 2 października 2008 r.
Autor komentarza:

Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

Autor fragmentu:
Art. 19
Art. 19 ust. 4(a)

1.

Komentowana ustawa nowelizacyjna wprowadza do ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowy zapis, iż konsul pozbawiony jest uprawnień do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Jedynym podmiotem, który został wyposażony w takie uprawnienia jest notariusz w trybie określonym w rozdziale 3a ustawy Prawo o notariacie.

2.

Z uwagi na wprowadzenie wyraźnego postanowienia o wyłączeniu możliwości sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez konsula odpowiednie stosowanie w tym zakresie art. 19 ustawy również należy uznać za wykluczone.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX