Borkowski Piotr, Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2009
Stan prawny: 2 października 2008 r.
Autor komentarza:

Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

Autor fragmentu:
Art. 19
Art. 19 ust. 4(a)

1.

Konsul wykonuje czynności notarialne wymienione w art. 19 ust. 1 ustawy o funkcjach konsulów. Zgodnie z art. 19 ust. 4 konsul może także sporządzić akt notarialny pod warunkiem uzyskania od Ministra Sprawiedliwości pisemnego upoważnienia wydanego na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. Ustęp 4a dodano do art. 19 w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych co do możliwości sporządzenia przez konsula aktu poświadczenia dziedziczenia. Akt taki wywiera skutek prawny dopiero po jego zarejestrowaniu w systemie informatycznym prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, do którego konsul nie ma dostępu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX