Salachna Joanna M. (red.), Tyniewicki Marcin (red.), Finanse publiczne. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2024
Stan prawny: 1 stycznia 2024 r.
Autorzy komentarza:

Finanse publiczne. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji

1.Zakres regulacji ustawowej. Miejsce ustawy o finansach publicznych w systemie źródeł prawa finansowego

Sformułowanie i konstrukcja komentowanego artykułu wskazuje, że zakreśla (ustala) on przedmiotowy zakres regulacji ustawy o finansach publicznych. Tymczasem porównanie zawartego w nim wyliczenia z zawartością normatywną ustawy wskazuje, że odzwierciedla ono jedynie ogólny katalog spraw w niej uregulowanych w ujęciu przedmiotowym. Jednocześnie, niezależnie od tego, co wynikałoby ze sformułowania zakresów odnoszących się do funkcjonowania jednostek SFP (pkt 1–3), ustawa nie zawiera pełnego unormowania zasad działania w zakresie gospodarki finansowej ani też nie odnosi się do finansowych zasad funkcjonowania wszystkich rodzajów tych podmiotów (np. publicznych instytucji kultury) . Ponadto, wbrew temu, co wynika z pkt 4 komentowanej regulacji, ustawa o finansach publicznych zawiera jedynie szczątkowe uregulowania dotyczące kontroli finansowej (głównie kontroli budżetowej) oraz nie zawiera zasad kontroli gospodarowania mieniem (jednostek SFP) rozumianej jako...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX