Kłaczyński Michał, Szuster Sergiusz, Dostęp do informacji publicznej. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2003
Stan prawny: 1 listopada 2003 r.
Autorzy komentarza:

Dostęp do informacji publicznej. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1definicja informacji publicznej; zakres obowiązywania ustawy

Art. 1.

[definicja informacji publicznej; zakres obowiązywania ustawy]

1.

Konstytucyjne gwarancje jawności administracji. Zasada jawności działania organów państwa, nazywana niekiedy "przejrzystością administracji", jest uważana za jedną z fundamentalnych wartości państwa prawa, warunek efektywnego funkcjonowania systemu demokratycznego [T. R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie informacji publicznej, Warszawa 2002, s. 7-10]. Dostęp do informacji publicznej jest uznawany za konsekwencję przyjęcia zasady zwierzchności narodu wyrażonej w art. 4 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 (Konstytucja RP) [P. Winczorek, Prawo obywatela do informacji, "Rzeczpospolita" z dnia 24 lutego 2000 r., nr 46]. Z koncepcji podporządkowania organów państwa jego obywatelom wynika w szczególności postulat zapewnienia tym ostatnim pełnej informacji na temat działań administracji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX