Brzezińska Alicja, Żywność tradycyjna - kontrola produktów, umieszczanie produktów na Liście Produktów Tradycyjnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor:

Żywność tradycyjna - kontrola produktów, umieszczanie produktów na Liście Produktów Tradycyjnych

Komentarz omawia wybrane zagadnienia z zakresu żywności tradycyjnej. W opracowaniu przedstawiono korzyści z rejestracji nazwy produktu, Listę Produktów Tradycyjnych oraz odstępstwa od wymagań produkcyjnych dla wyrobów regionalnych i tradycyjnych. Opisano także procedurę umieszczenia produktu na Liście Produktów Tradycyjnych, organy właściwe do kontroli produktów oraz kompetencje kontrolne Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX