Krywan Tomasz, Zwrot VAT zapłaconego w Polsce przez zagranicznych podatników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zwrot VAT zapłaconego w Polsce przez zagranicznych podatników

Podatek od towarów i usług (VAT) jest z założenia dla podatników podatkiem neutralnym. Zasada ta dotyczy nie tylko podatników krajowych, ale również podatników zagranicznych (podatników nieposiadających siedziby, miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności, zwykłego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zwykłego pobytu na terytorium danego państwa). Z tego względu konieczne jest istnienie przepisów pozwalających tym podatnikom na odzyskiwanie zapłaconego w danym państwie podatku od wartości dodanej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX