Sługocka Martyna, Zwrot poniesionych przez gminę kosztów opieki nad zwierzęciem mającym właściciela

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zwrot poniesionych przez gminę kosztów opieki nad zwierzęciem mającym właściciela

Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. W praktyce często ma miejsce sytuacja, w której zwierzę początkowo uznane za bezdomne okazuje się posiadać właściciela. W komentarzu omówiono sytuację, w której gmina poniosła koszty opieki nad cudzym zwierzęciem oraz możliwe metody odzyskania równowartości poniesionych wydatków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX