Ziółkowski Paweł, Zwrot nieprawidłowo wydanych środków z ZFŚS

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zwrot nieprawidłowo wydanych środków z ZFŚS

Środki ZFŚS przeznaczone są na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Jednocześnie działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Co jednak, gdy przyznane środki zostaną wydatkowane w sposób niezgodny z umową lub zostaną przyznane w oparciu o nieaktualne informacje. Komentarz omawia zasady zwrotu nieprawidłowo wydanych środków ZFŚS.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX