Klimkiewicz Luiza, Rączka Magdalena, Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w celu przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2010 r.
Autorzy:

Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w celu przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Komentarz omawia zasady otrzymywania refundacji kosztów poniesionych w celu przystosowania środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych oraz wskazuje grupy pracodawców mogących się o taką refundację ubiegać. Omawia także dokładnie procedurę występowania o zwrot kosztów i jego przyznawanie. Do komentarza dołączono wzory wniosków o refundację.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX