Lachiewicz Wojciech, Piszko Agata, Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości a wkład własny do projektu organizacji dotowanej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości a wkład własny do projektu organizacji dotowanej

Wiele jednostek sektora finansów publicznych w swojej praktyce spotyka się często z sytuacją, w której po złożeniu przez organizację sprawozdania w związku z kończącym się projektem może okazać się, że dofinansowanie przyznane w ramach dotacji na inwestycję zostało wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. Podpowiadamy, jakie konsekwencje ze strony urzędu udzielającego dotację czekają w związku z tym organizację, a także co oznacza: „dotacja nienależna”, „pobrana w nadmiernej wysokości” by uniknąć nieprawidłowości w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX