Zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z prowadzeniem zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej - OpenLEX

Nawrot Rafał Aleksander, Zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z prowadzeniem zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z prowadzeniem zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej

Zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, realizujące istotne dla państwa funkcje społeczne w zakresie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, korzystają ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zwolnienie tych podmiotów nie ma jednak bezwzględnego i bezwarunkowego charakteru. Ustawodawca ustanowił kilka warunków, które muszą być spełnione, aby powyższe zwolnienie mogło być zastosowane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX