Krywan Tomasz, Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów związanych z ochroną przyrody

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów związanych z ochroną przyrody

Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają m.in. grunty, budynki i budowle znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody. Aby można było skorzystać z omawianego zwolnienia muszą zostać spełnione ściśle określone warunki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX