Kozłowska Małgorzata, Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2022 r.
Autor:

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP

Co do zasady firmy zatrudniające pracowników czy zleceniobiorców, którzy są objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, mają obowiązek opłacać za te osoby składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jednak w niektórych przypadkach, zarówno ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak i ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, przewidują zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX