Krysińska-Wnuk Lena, Zwolnienie indywidualne w ustawie o zwolnieniach grupowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor:

Zwolnienie indywidualne w ustawie o zwolnieniach grupowych

Szczegółowe omówienie możliwości stosowania przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przy dokonywaniu zwolnień indywidualnych. W komentarzu wskazano warunki konieczne do skorzystania z tej możliwości oraz grupy osób do których tych przepisów nie stosuje się. Do tekstu dołączono wybór orzecznictwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX