Zwolnienia w podatku rolnym - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Zwolnienia w podatku rolnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 11 września 2017 r.
Autor:

Zwolnienia w podatku rolnym

Niniejszy komentarz poświęcony jest problematyce zwolnień od podatku rolnego. Dotyczy zarówno zwolnień przedmiotowych, jak i podmiotowych. Omawia istniejące zwolnienia, przesłanki oraz tryb ich udzielania, a także okres ich stosowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX