Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard, Zwolnienia przedmiotowe w podatku dochodowym od osób prawnych - rolnictwo, specjalne strefy ekonomiczne, gry losowe, inne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autorzy:

Zwolnienia przedmiotowe w podatku dochodowym od osób prawnych - rolnictwo, specjalne strefy ekonomiczne, gry losowe, inne

Wielość zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób prawnych umożliwia dokonanie ich klasyfikacji według różnorodnych kryteriów. Jednak zawsze pozostanie jakaś ich grupa, która nie da się ująć w ramy którejkolwiek ze stworzonych kategorii. Nie inaczej jest i w tym komentarzu; autorzy dokonują w nim analizy wybranych zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób prawnych, które „nie zmieściły” się w przyjętej przez nich klasyfikacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX