Zwolnienia pracowników niepedagogicznych - OpenLEX

Grelewicz Marianna, Zwolnienia pracowników niepedagogicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zwolnienia pracowników niepedagogicznych

Rozwiązując umowę o pracę z pracownikiem szkoły czy przedszkola innym niż nauczyciel, należy pamiętać o przestrzeganiu ustawowych okresów i terminów wypowiedzenia, różnych dla poszczególnych rodzajów tychże umów. W komentarzu zostały omówione również takie zagadnienia jak: forma pisemna wypowiedzenia, kwestie odpraw oraz sytuacje, w których pracownik może się odwołać do sądu pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX