Zwolnienia od pracy - OpenLEX

Latos - Miłkowska Monika, Zwolnienia od pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zwolnienia od pracy

Komentarz poświęcono zwolnieniu pracownika od pracy wskutek okoliczności dotyczących osoby pracownika (np. ze względów rodzinnych i zdrowotnych), jak również zwolnieniu z pracy związanemu z rozwiązaniem stosunku pracy (m.in. zwolnienie na poszukiwanie pracy). Omówiono wymiar przysługującego pracownikowi zwolnienia, a także wysokość wynagrodzenia za czas nieświaczenia pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX