Krywan Tomasz, Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczek udzielonych przez członków najbliższej rodziny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczek udzielonych przez członków najbliższej rodziny

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają między innymi umowy pożyczki. Nie wszystkie jednak umowy pożyczki są faktycznie opodatkowane. Przepisy przewidują szereg zwolnień od podatku, które dotyczą umów pożyczek. W niniejszym komentarzu omówione zostaną te ze zwolnień, które dotyczą umów pożyczek zawieranych przez członków najbliższej rodziny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX