Ofiarski Zbigniew, Zwolnienia od opłaty skarbowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zwolnienia od opłaty skarbowej

W art. 7 ustawy o opłacie skarbowej przewidziano kilka kategorii podmiotów korzystających ze zwolnienia od opłaty skarbowej. Komentarz omawia podmiotowe zwolnienie państw obcych, ich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i sił zbrojnych, międzynarodowych organizacji i instytucji oraz ich oddziałów i przedstawicielstw, jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pożytku publicznego, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa oraz osób fizycznych prowadzących czynną ochronę gatunkową.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access