Latos - Miłkowska Monika, Zwolnienia grupowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 czerwca 1996 r.
Autor:

Zwolnienia grupowe

W niniejszym komentarzu omówiono instytucję zwolnień grupowych, posiłkując się nie tylko analizą aktualnego stanu prawnego, lecz także wypowiedziami doktryny i orzecznictwa. Zważywszy na wzrastające znaczenie tego rodzaju ustania stosunku pracy, przedstawiono pojęcie i procedurę zwolnień grupowych oraz uprawnienia przysługujące zwolnionym w tym trybie pracownikom, zwłaszcza ich prawo pierwszeństwa przy ponownym zatrudnieniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX