Serzysko Agnieszka, Zwiększone uprawnienia kontrolne banków lub kas w ustawie deweloperskiej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zwiększone uprawnienia kontrolne banków lub kas w ustawie deweloperskiej

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która weszła w życie 1.07.2022 r., przewidziała nowe obowiązki deweloperów mające na celu zabezpieczenie interesów nabywców. Równocześnie wprowadziła po stronie banków nowe obowiązki związane z wypłatą i monitoringiem wypłaconych kredytów na cele nieruchomościowe. Zmiany te zwiększyły zakres działań po stronie banków lub kas.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX