Gocan Irmina, Związki zawodowe w przedsiębiorstwie – trudne relacje na linii pracodawca–reprezentacja pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Związki zawodowe w przedsiębiorstwie – trudne relacje na linii pracodawca–reprezentacja pracowników

W wielu organizacjach funkcjonujących na rynku polskim, w tym w urzędach, placówkach budżetowych, przedsiębiorstwach państwowych oraz przedsiębiorstwach prywatnych (w szczególności o państwowych korzeniach) działają organizacje związkowe. Przez kierujących zakładem pracy i pracowników służb personalnych są one zwykle uznawane za główną przeszkodę w realizacji rynkowego zarządzania zasobami ludzkimi i przeszkodę w działalności firmy. Poniżej zaprezentowano kilka propozycji oddziaływania na te organizacje, aby powstała płaszczyzna porozumienia i znalazło się pole do realnych uzgodnień w obszarze personalnym pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi. Artykuł stanowi zbiór porad praktycznych, nie zawiera natomiast opisu sytuacji prawnej związanej z funkcjonowaniem związków zawodowych w przedsiębiorstwie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX