Wrzecionek Rafał, Związek przyczynowy pomiędzy niedbalstwem notariusza, a szkodą wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Związek przyczynowy pomiędzy niedbalstwem notariusza, a szkodą wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnej

Notariusz ponosi wobec klienta odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnej. Podstawowa regulacja w tej kwestii, tj. art. 49 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie – dalej pr. not., stanowi jednak źródło wielu problemów interpretacyjnych, które z łatwością dostrzec można także w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Niezwykle przy tym istotny jest związek przyczynowy zachodzący pomiędzy wyrządzoną przez notariusza szkodą a jego niedbalstwem. Czemu poświęcony jest niniejszy komentarz.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX