Kudła Jacek, Zwalczanie przestępczości dotyczącej nowych substancji psychoaktywnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zwalczanie przestępczości dotyczącej nowych substancji psychoaktywnych

Przepisy zawarte w komentarzu stanowią odpowiednio międzynarodowe i krajowe ramy prawne dotyczące zwalczania przestępczości związanej z nielegalnym wytwarzaniem, posiadaniem lub obrotem nowej substancji psychoaktywnej, o której mowa m.in. w rozszerzonym katalogu przestępstw z art. 19 ust. 1 ustawy z 6.04.1990 r. o Policji – dalej u.P. – oraz w art. 4 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – dalej u.p.n. – oraz wykonywania w przedmiotowym zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych. Celem komentarza jest wszechstronne wyjaśnienie pojęcia nowej substancji psychoaktywnej dla potrzeb stosowania kontroli operacyjnej, transakcji pozornej i przesyłki niejawnie nadzorowanej oraz sprawowania nadzoru w tym obszarze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX