Krasuski Andrzej, Zwalczanie nadużyć w komunikacji elektronicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Zwalczanie nadużyć w komunikacji elektronicznej

1.Przyczyny uchwalenia ustawy

Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej ("u.z.n.k.e.” lub "Ustawa”) określa ramy prawne zapobiegania i zwalczania wykorzystania usług telekomunikacyjnych i urządzeń telekomunikacyjnych w celach niezgodnych z ich przeznaczeniem, prowadzącego do powstania po stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych i użytkowników końcowych szkód majątkowych i osobistych.

Do tej pory instrumenty prawne penalizacji tego rodzaju postępowania były ograniczone zakresem podmiotowym i przedmiotowym ich regulacji. Przykładowo w art. 190a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ("k.k.”) uregulowane zostało przestępstwo kradzieży tożsamości, przy czym regulacja ta zawęża dobro chronione do osoby fizycznej , jej danych osobowych i wizerunku. Ponadto, regulacja w art. 285k.k. przestępstwa uruchomienia impulsów telefonicznych oparta została na tradycyjnej telefonii analogowej, wypieranej przez nowoczesne technologie przekazu, uwzględniające np. telefonię...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX