Skibińska Małgorzata, Zrównanie i wydłużenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2017 r.
Autor:

Zrównanie i wydłużenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn

Sytuacja gospodarcza na świecie zmusza szereg państw do podejmowania działań zmierzających do wydłużenia aktywności zawodowej pracowników a tym samym do wydłużenia wieku uprawniającego do emerytury. Wiek emerytalny ma zostać wydłużony nie tylko ze względu na słabą kondycję finansową wielu państw, ale również ze względu na wydłużenie czasu życia oraz spadek liczby urodzeń dzieci. Poza wydłużeniem wieku podjęte zostały również działania zmierzające do wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Obecnie wydłużenie wieku emerytalnego oraz zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn to najpowszechniejsze zmiany w systemach emerytalnych wielu państwach UE. Efektem tych zmian w przyszłości ma być wzrost emerytur.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX