Florek Ludwik, Źródła prawa pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Źródła prawa pracy

Komentarz omawia źródła prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem jego specyfiki, jaką jest istnienie autonomicznych źródeł prawa m.in. układów zbiorowych, regulaminów pracy i wynagradzania. Wskazuje on na ich normatywny charakter równorzędny ze źródłami ustawowymi. Jednocześnie podnosi, iż nie mogą one być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy ustawowe, mogą natomiast być korzystniejsze. W tekście wskazano też ustawowe źródła prawa pracy oraz międzynarodowe umowy ratyfikowane przez państwo polskie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX