Twarowski Adam, Zniesienie limitów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz sieci szpitali w latach 2021-2023 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Zniesienie limitów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz sieci szpitali w latach 2021-2023 r.

Z dniem 1.07.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21.06.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania - dalej r.z.ś.o.f. Od strony legislacyjnej zmiana wydaje się niewielka i niepozorna, lecz jej celem jest zniesienie limitu w dostępie do lekarzy specjalistów, ale tylko w pewnym zakresie. Jest to jeden z pięciu punktów zapowiadanego przez Ministra Zdrowia planu odbudowy zdrowia Polaków, obejmującego także Krajową Sieć Onkologiczną, Krajową Sieć Kardiologiczną, opiekę i rehabilitację pocovidową oraz program profilaktyki dla osób 40 plus. Jego celem jest zmniejszenie tzw. długu zdrowotnego zaciągniętego wskutek ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych w okresie pandemii. Natomiast z dniem 1.05.2023 r. rozszerzono zakres świadczeń nielimitowych w tzw. sieci szpitali.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX