Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 6 czerwca 2006 r.
Autor:

Znakowanie środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych - ogólne zasady znakowania

1.Wstęp

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1856; dalej jako: r.z.ś.s.) wydano na podstawie delegacji art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 z późn. zm.; dalej jako: u.w.z.). Reguluje ono zakres i sposób znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych, w opakowaniach jednostkowych, zbiorczych i bez opakowań, przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta oraz rodzaj informacji podawanych na opakowaniu. Akt ten obowiązywać będzie do czasu wydania nowego rozporządzenia na podstawie upoważnienia art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.; dalej jako: u.b.ż.ż.).

2.Zasady znakowania

System znakowania jest jednym z elementów prawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?