Znaki towarowe - wycena i ewidencja - OpenLEX

Dyląg Renata, Znaki towarowe - wycena i ewidencja

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Znaki towarowe - wycena i ewidencja

Komentarz przedstawia problematykę wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym praw do znaków towarowych. Zaprezentowano zasady ujmowania znaków towarowych wytwarzanych we własnym zakresie oraz nabywanych przez jednostkę od osób trzecich. Powyższe zagadnienia zaprezentowano w oparciu o rozwiązania ustawy o rachunkowości i MSR 38.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX