Rycko Nikodem, Znaczenie wyroku zagranicznego sądu karnego dla rozstrzygnięcia sprawy cywilnej w Polsce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Znaczenie wyroku zagranicznego sądu karnego dla rozstrzygnięcia sprawy cywilnej w Polsce

Komentarz zawiera omówienie zagadnienia wpływu wyroku wydanego w zagranicznym postępowaniu karnym na postępowanie cywilne toczące się w Polsce. W komentarzu przedstawiane są kwestie zastosowania przepisów o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych do zagranicznych orzeczeń wydanych w postępowaniu karnym oraz związania polskiego sądu w postępowaniu cywilnym zagranicznym wyrokiem skazującym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX