Znaczenie i warunki pism procesowych - OpenLEX

Ulanowska Mirosława, Znaczenie i warunki pism procesowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Znaczenie i warunki pism procesowych

W ustawie z dnia 17 października 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – ogólne warunki formalne, jakie powinny spełniać pisma procesowe wnoszone do sądu oraz zasady, na jakich braki formalne tych pism są usuwane, zostały wskazane w art. 125-1303 k.p.c. Czynności sądowe związane z badaniem prawidłowości wnoszonych do sądu pism procesowych wykonywane są z urzędu przez przewodniczącego (lub referendarza sądowego) w ramach wstępnego badania sprawy. Ich celem jest „uzdrowienie” pisma procesowego w taki sposób, aby można było nadać sprawie dalszy bieg na zasadach wynikających z przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie czynności sędziego związanych z pismami procesowymi dotkniętymi różnego rodzaju brakami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX