Zmowy przetargowe pionowe, czyli gdy zamawiający zmawia się z wykonawcą - OpenLEX

Sasin Aleksandra, Zmowy przetargowe pionowe, czyli gdy zamawiający zmawia się z wykonawcą

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Zmowy przetargowe pionowe, czyli gdy zamawiający zmawia się z wykonawcą

Choć zmowy przetargowe „pionowe” są opisywane i charakteryzowane w literaturze najrzadziej, nietrudno odnieść wrażenie, że w praktyce realizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pojawiają się niezmiernie często. Trudno nie odnieść również wrażenia, że źródłem tego typu zjawisk jest często brak świadomości urzędników odpowiedzialnych za bezpośrednie przygotowanie oraz realizację przetargów, ale nierzadko również wygodnictwo oraz chęć uzyskania konkretnych korzyści finansowych lub majątkowych. Komentarz przedstawia zatem zjawisko zmów przetargowych „pionowych” nie tylko w kontekście przepisów dotyczących ochrony konsumentów i konkurencji, ale również w kontekście obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej p.z.p. – oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – dalej k.k.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX