Ziółkowski Paweł, Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującym emerytom i rencistom

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującym emerytom i rencistom

Emerytury i renty są świadczeniami mającymi na celu zapewnienie utrzymania osobom w starszym wieku lub osobom, które mają ograniczone możliwości świadczenia pracy (np. ze względu na niepełnosprawność). Ze względu na ten fakt ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia w możliwościach zarobkowania przez osoby, którym zostało przyznane prawo do emerytury lub renty. Jeżeli bowiem emeryt lub rencista osiągać będzie dodatkowe dochody, może to wywołać następujące skutki:

1) świadczenia wypłacane przez ZUS zostaną zmniejszone;

2) świadczenia wypłacane przez ZUS zostaną zawieszone;

3) dodatkowe zarobki nie będą miały wpływu na emeryturę lub rentę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX