Szybkie Andrzej, Zmniejszanie i zawieszanie emerytur i rent z FUS w związku z osiąganiem przychodu w państwach członkowskich UE

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zmniejszanie i zawieszanie emerytur i rent z FUS w związku z osiąganiem przychodu w państwach członkowskich UE

Prawo unijne wprowadza specjalne regulacje modyfikujące stosowanie krajowych reguł zawieszania i zmniejszania emerytur i rent ze względu na osiąganie przychodu, obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Niniejsza publikacja wskazuje na te rozwiązania, które mają zastosowanie w odniesieniu do emerytur i rent wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX