Krywan Tomasz, Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym od 1 stycznia 2017 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor:

Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym od 1 stycznia 2017 r.

W dniu 30 grudnia 2016 r. opublikowano ustawę ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa ta wprowadziła dwie zmiany w przepisach ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej u.z.p.d.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX