Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w zasadach kontraktowania świadczeń z NFZ

Komentarz opisuje zmiany, jakie zostały dokonane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9.04.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?