Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w zasadach homologacji pojazdów i ich części

Tytuły aktów prawnych

Regulamin nr 17 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do siedzeń, ich kotwiczeń i zagłówków (2019/1723)

Regulamin nr 80 EKG ONZ – Jednolite przepisy dotyczące homologacji siedzeń dużych pojazdów pasażerskich oraz tych pojazdów w zakresie wytrzymałości siedzeń i ich kotwiczeń (2019/1724)

Regulamin nr 29 (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego (2019/1850)

Podmioty, których dotyczy akt prawny

• producenci pojazdów silnikowych i części do tych pojazdów

• Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego

• jednostki uprawnione do przeprowadzania badań homologacyjnych

• Ministerstwo Infrastruktury jako ministerstwo właściwe ds. transportu

Opis aktów prawnych

Homologacja typu EKG ONZ

System homologacji typu EKG ONZ to najbardziej znaczący międzynarodowy system homologacji typu. Oparty jest na Porozumieniudotyczącym przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację